Om bij Miro Thuis te kunnen wonen heeft u altijd een lopende indicatie nodig. U kunt hiervoor terecht bij de WMO: www.wmodrechtsteden.nl

Miro Thuis biedt beschermd wonen en individuele begeleiding.

Na de aanmelding bij de WMO krijt u een gesprek met een consulent die bepaalt of u in aanmerking komt voor een indicatie, en zo ja voor hoe lang. Indicaties vanuit de WMO zijn altijd voor beperkte tijd. Voor afloop van de indicatie wordt er gekeken of verlenging nodig en / of gewenst is. Er wordt gekeken of een bewoner zijn of haar doelen behaald heeft en of een bewoner al voldoende is toegegroeid naar een zelfstandig leven, zonder zorg van Miro Thuis.