De gemeente heeft het wachtlijstbeheer over de WMO cliënten. Om bij Miro Thuis in zorg te komen is een WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) indicatie nodig die kan worden aangevraagd bij de gemeente.

Aanmeldingen vinden plaats via de gemeente, ketenpartners of door potentiële bewoners zelf. Er kan altijd een vrijblijvend kennismakingsgesprek ingepland worden ook wanneer er nog geen indicatie is. Wanneer er al een indicatie is en de persoon in kwestie wordt aangemeld door de WMO of een externe partij, dan is er sprake van een intakegesprek. Dan kan de aanvraag nog worden afgewezen wanneer iemand niet geschikt blijkt te zijn.

Wanneer iemand op de wachtlijst is geplaatst is het niet mogelijk om aan te geven hoe snel iemand geplaatst kan worden. Dit is afhankelijk van het aantal personen op de wachtlijst en de doorstroom. De WMO gaat over het beheer van de wachtlijst.