Om u aan te melden bij Miro Thuis, dient u altijd een mail te sturen naar ‘info@mirothuis.nl’ of stuur een mail via het contactformulier. In deze mail beschrijft u waarom u zich aanmeldt, welke problematieken u ervaart en waar u hulp van Miro Thuis bij verlangt. Ook geeft u aan of de zorg via een Wlz of Wmo indicatie gefinancierd wordt.

Zonder een aanmelding op bovengenoemd emailadres kan er GÉÉN aanmelding in gang worden gezet

Verwijzing

Het kan ook zijn dat een andere hulpverlenende instantie u verwijst naar Miro Thuis. In dat geval kan deze instelling een mail sturen naar ‘info@mirothuis.nl’ of stuur een mail via het contactformulier, met daarin bovengenoemde informatie.

Ook hier geldt, dat zonder aanmelding via de mail, er GÉÉN aanmelding in gang kan worden gezet.