Aanmelding Miro Thuis

Om u aan te melden bij Miro Thuis, dient u altijd een mail te sturen naar ‘info@mirothuis.nl’ of stuur een mail via het contactformulier. In deze mail beschrijft u waarom u zich aanmeldt, welke problematieken u ervaart en waar u hulp van Miro Thuis bij verlangt.

Zonder een aanmelding op bovengenoemd emailadres kan er GÉÉN aanmelding in gang worden gezet

Verwijzing

Het kan ook zijn dat een andere hulpverlenende instantie u verwijst naar Miro Thuis. In dat geval kan deze instelling een mail sturen naar ‘info@mirothuis.nl’ of stuur een mail via het contactformulier, met daarin bovengenoemde informatie.

Ook hier geldt, dat zonder aanmelding via de mail, er GÉÉN aanmelding in gang kan worden gezet.