Nieuws

 • Een nieuw logo…

  We vonden dat het tijd was voor een nieuw logo! Met dit logo willen we laten zien dat we durven mee te gaan met deze tijd, maar dat we ook sterk in onze kernwaarden geloven. Onze bewoners worden gestimuleerd om hun eigen leven in te kleuren. Eigenheid en ontwikkeling staan hierin centraal.

 • Yes! Het volledige certificaat is binnen!

  Op 11 december 2018 heeft het team het HKZ-certificaat voor de norm Zorg en Welzijn behaald! Miro Thuis is trots op dit resultaat en het team zet zich ten volle in om dit certificaat de komende jaren te behouden.

 • HKZ fase 1

  Op 25 november 2016 hebben wij ons HKZ-certificaat voor fase 1 behaald! We zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen voor fase 2 en zien er naar uit om Miro Thuis steeds meer te professionaliseren.

 • HKZ

  We zijn de afgelopen maanden al druk bezig om de zorg te verbeteren, door te voldoen aan de kwaliteitseisen van het HKZ. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Nog een paar maandjes en dan hopen we met trots dit keurmerk op onze website te kunnen plaatsen. We houden u op de hoogte…

 • De website is vernieuwd!

  De website is vernieuwd! We zijn weer een paar jaar verder, tijd voor een vernieuwde website. Miro Thuis wil zich nóg meer richten op kwaliteit, hierdoor zijn er wat veranderingen; er is een bewonersraad er is een klachtencommissie alle procedures en werkwijzen zijn verbeterd