Het is mogelijk dat u, wanneer u zich aanmeldt bij Miro Thuis, ook zorg ontvangt van een andere hulpverlener. Miro Thuis vindt het belangrijk dat er een goede afstemming bestaat tussen verschillende zorg verlenende instanties, om de zorg die u ontvangt zo optimaal mogelijk te houden. Daartoe zal Miro Thuis u altijd vragen een verklaring te tekenen om informatie met de andere instantie uit te wisselen.

Ook kan het voorkomen dat Miro Thuis met u en de andere zorg verlenende instantie in gesprek gaat om de zorg zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Miro Thuis heeft een nauw contact met verschillende hulp verlenende instanties in Dordrecht. Het kan zijn dat zij u met bepaalde hulpvragen ook door verwijzen naar een van deze instanties.

Een aantal instanties waarmee Miro Thuis een nauw contact onderhoudt zijn: Yulius te Dordrecht en huisartsenpraktijk van der Ven te Dordrecht. De kosten die aan deze hulp zijn verbonden worden veelal betaald vanuit uw zorgverzekering. Eventuele kosten die voor uw rekening zijn, zijn bijvoorbeeld uw wettelijk eigen risico voor de zorgverzekering.