De gemeente heeft het wachtlijstbeheer over de WMO cliënten. Om bij Miro Thuis in zorg te komen is een WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) indicatie nodig die kan worden aangevraagd bij de gemeente. Om te bepalen of een bewoner geschikt is voor Miro Thuis vindt er een kennismakings -en of intakegesprek plaats. Het is belangrijk dat er een match is van beide kanten.

Wanneer iemand op de wachtlijst is geplaatst is het niet mogelijk om aan te geven hoe snel iemand geplaatst kan worden. Dit is afhankelijk van het aantal personen op de wachtlijst en de doorstroom.