Wet langdurige zorg (Wlz):
Miro Thuis gaat graag met u in gesprek over uw hulpvraag. In het intakegesprek kunnen we u vertellen wat de wachttijd is. Dit is vaak afhankelijk van de zorgvraag en de woning die wij op dat moment kunnen aanbieden. Wij kijken hierbij naar factoren als; nabijheid, mobiliteit en mate van zelfstandigheid. Mocht er een hoge urgentie zijn én wij kunnen aan uw zorgvraag voldoen, dan kunnen wij snel overgaan tot plaatsing.

Wet Maatschappelijke Opvang (WMO):
De gemeente heeft het wachtlijstbeheer over de wmo cliënten. Dit betekent dat Miro Thuis niet zelf kan bepalen of u bij ons in zorg kan komen, eerst is aanmelding bij de gemeente Drechtsteden vereist.