Begeleiding

Individuele begeleiding

De begeleiding richt zich op het behalen van maand- en jaardoelen. Miro Thuis heeft hierin de overtuiging dat de bewoner moeten worden benaderd als een gelijke. Dit schept een vertrouwensband tussen bewoner en begeleider. Begeleiding is gericht op de presentietheorie; je bent met ze, je staat naast ze.

Miro Thuis biedt zorg op maat, dat wil zeggen dat iedere bewoner een andere manier van begeleiden behoeft. Door in de eerste weken een goed beeld te schetsen van de hulpvraag van de bewoner kan er zorg op maat worden geboden. Dit voorkomt escalaties en zorgt voor een zo positief mogelijke begeleiding.

De begeleiders geven individuele begeleiding bij de bewoners thuis. De begeleiding is gericht op het waarborgen van de zelfredzaamheid van de bewoner en om te inventariseren waar zich eventuele knelpunten bevinden.

Miro Huis

Miro Thuis heeft per locatie een inloophuis; het Mirohuis. Bewoners kunnen hier terecht voor gezelligheid, een kopje koffie en/of een warme maaltijd. Ook wordt vanuit hier de medicatie gedeeld.

24-uurs aanwezigheid:

Voor de bewoner is er altijd de mogelijkheid om contact te hebben met een begeleider. Nabijheid staat hoog in het vaandel bij Miro Thuis en deze nabijheid kan geboden worden door medewerkers die binnen een straal van 500m van het Mirohuis wonen. Deze nabijheid zorgt ervoor dat er op een accurate manier op de bewoners gereageerd kan worden, het zorgt ervoor dat men minder snel een terugval zal hebben en escalaties voorkomen worden.