Individuele begeleiding

Om goede zorg te kunnen bieden besteedt Miro Thuis veel tijd aan het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de bewoners. Veel bewoners hebben een lange hulpverleningsgeschiedenis en zijn het vertrouwen in de hulpverlening kwijt.

De begeleiding richt zich op het behalen van korte -en lange termijndoelen. Er wordt gewerkt vanuit de presentietheorie: we staan naast onze bewoners en ondersteunen hen in het opstellen, behalen en eventueel bijstellen van doelen.

Miro Thuis biedt zorg op maat, dat wil zeggen dat iedere bewoner een andere manier van begeleiden behoeft. Door in de eerste weken een goed beeld te schetsen van de hulpvraag van de bewoner kan er zorg op maat worden geboden. Dit voorkomt escalaties en zorgt voor een zo positief mogelijke begeleiding.

De begeleiders geven individuele begeleiding bij de bewoners thuis. De begeleiding is gericht op het waarborgen en vergroten van de zelfredzaamheid van de bewoner. De nadruk ligt op wat een bewoner wel kan.

Miro Huis

Miro Thuis heeft een inloophuis: het Mirohuis. Het Mirohuis staat in het teken van ontmoeting en uitwisseling. Bewoners kunnen hier terecht voor gezelligheid, een kopje koffie en het doen van een spelletje. Ook worden er regelmatig verschillende activiteiten aangeboden.