Om bij Miro Thuis te kunnen wonen heeft u altijd een lopende indicatie nodig. U kunt hiervoor terecht bij de WMO: www.wmodrechtsteden.nl
Daarna gaat u naar ‘voorzieningen’ en kiest u de zorg die u nodig heeft. Miro Thuis biedt beschermd wonen en individuele begeleiding.
Na aanmelding bij de WMO krijgt u een gesprek met een consulent en deze gaat, samen met u, bepalen of u in aanmerking komt voor een indicatie, en zo ja, voor hoe lang. Indicaties vanuit WMO zijn altijd voor beperkte tijd en in die tijd wordt er gekeken en gewerkt met doelen die zijn gericht op toegroeien naar een zelfstandig leven, zonder zorg van Miro Thuis.