Om bij Miro Thuis te kunnen wonen heeft u altijd een lopende indicatie nodig.  Hierin zijn meerdere mogelijkheden:

Psychiatrische problematiek
Wanneer u psychiatrische problematiek heeft, heeft u een indicatie vanuit de gemeente nodig.
U kunt hiervoor terecht bij de WMO: www.wmodrechtsteden.nl
Daarna gaat u naar ‘voorzieningen’ en kiest u de zorg die u nodig heeft.
Miro Thuis biedt beschermd wonen en individuele begeleiding.
Na de aanmelding bij WMO krijgt u een gesprek met een consulente en zij gaat, samen met u, bepalen of u in aanmerking komt voor een indicatie, en zo ja, voor hoe lang. Indicaties vanuit WMO zijn altijd voor beperkte tijd en in die tijd wordt er gekeken en gewerkt met doelen die zijn gericht op toegroeien naar een zelfstandig leven, zonder zorg van Miro Thuis.

Langdurige zorg, verstandelijke beperking
Wanneer u langdurige zorg nodig heeft in verband met een verstandelijke beperking, moet u een indicatie aanvragen via het CIZ (centrum indicatiestelling zorg). U gaat hiervoor naar: www.ciz.nl.
Daar kiest u voor ‘zorg uit Wlz aanvragen’, vervolgens kiest u voor ‘Wlz-wegwijzer’, dan voor ‘persoonsgebonden budget’ en tot slot vult u ‘het aanvraagformulier’ in. Op het aanvraagformulier staat waar u dit naartoe mag sturen.