Onze zorgverlening

Miro Thuis biedt beschermd wonen en individuele begeleiding aan, bij Miro Thuis is er sprake van 24-uurs bereikbaarheid.
Miro Thuis heeft een informatieboekje waarin uitleg wordt gegeven over de zorg die Miro Thuis biedt. Deze ontvang je bij een intakegesprek om te zorgen dat je alle informatie nog even na kan lezen.

Kosten wonen bij Miro Thuis

Dit is afhankelijk van de indicatie waarmee je komt wonen bij Miro Thuis.
Wlz: Aan het wonen bij Miro Thuis zijn ook kosten verbonden. U gaat een huurcontract aan met Miro Thuis en betaalt per maand huur aan Miro Thuis. Daarnaast betaalt zelf uw eigen gas, water en licht. Ook eventueel internet, een televisie en/of telefoonaansluiting dient u zelf op uw eigen naam af te sluiten. Het is mogelijk om een maaltijd te nuttigen op het inloophuis van Miro Thuis, hier zijn wel kosten aan verbonden.

Wmo: U betaalt een hogere eigen bijdrage aan het CAK, daarnaast heeft u kosten voor internet, televisie en/of telefoonaansluiting.

Uitsluitingscriteria: Wanneer kunt u géén zorg van Miro Thuis krijgen?

Men kan geen zorg van Miro Thuis ontvangen wanneer er geen lopende indicatie is. Miro Thuis kan wel adviseren bij het aanvragen van een indicatie.

Ook biedt Miro Thuis geen lichamelijke verzorging, dus wanneer er hulp nodig is in verband met een lichamelijke handicap is dat geen zorg die door Miro Thuis wordt geboden.

Miro Thuis beheert geen geld voor haar bewoners. Wel kan er geholpen worden met het doornemen en ordenen van uw (financiële) papieren of doorverwijzen naar bewindvoering/budgetbeheer. Miro Thuis wil ‘verantwoorde zorg’ aanbieden. De organisatie hanteert geen vrijheidsbeperkende maatregelen om deze reden is belangrijk dat er geen dreiging is voor de cliënt of zijn omgeving. Daarnaast wonen de bewoners in een normale wijk in Dordrecht en is het ook belangrijk dat zij geen overlast veroorzaken in de buurt. Miro Thuis kiest er daarom ook voor om geen bewoners in zorg te nemen met zware verslavingsproblematiek. Per wijk mogen er niet meer dan 20 bewoners woonachtig zijn.