Miro Thuis biedt beschermd wonen en individuele begeleiding. Bij Miro Thuis is er sprake van 24-uurs bereikbaarheid.
Miro Thuis heeft een informatieboekje waarin uitleg wordt gegeven over de zorg die Miro Thuis biedt. Dit boekje ontvangt u bij de kennismaking zodat u alle (belangrijkste) informatie nog even na kan lezen.

Uitsluitingscriteria: Wanneer kunt u géén zorg van Miro Thuis krijgen?

U kunt geen zorg van Miro Thuis ontvangen wanneer er geen lopende indicatie is. Miro Thuis kan wel adviseren bij het aanvragen van een indicatie.

Ook biedt Miro Thuis geen lichamelijke verzorging, dus wanneer er hulp nodig is in verband met een lichamelijke beperking is dat geen zorg die door Miro Thuis wordt geboden.

Miro Thuis beheert geen geld voor haar bewoners. Wel kan er geholpen worden met het doornemen en ordenen van uw (financiële) papieren of kunnen we u doorverwijzen naar bewindvoering/budgetbeheer.

Miro Thuis wil ‘verantwoorde zorg’ aanbieden. De organisatie hanteert geen vrijheidsbeperkende maatregelen om deze reden is het belangrijk dat er geen veiligheidsdreiging is voor de cliënt of zijn omgeving. Daarnaast wonen de bewoners in een normale wijk in Dordrecht en is het ook belangrijk dat zij geen overlast veroorzaken in de buurt. Miro Thuis kiest er daarom ook voor om geen bewoners in zorg te nemen met zware verslavingsproblematiek. Per wijk mogen er niet meer dan 20 bewoners woonachtig zijn.