Binnen Miro Thuis wordt geen dagbesteding geboden. Naast gezellig en veilig wonen is een goede dagbesteding belangrijk. Wij zoeken met de bewoner samen naar een passende dagbesteding.

Indien noodzakelijk wordt de eerste tijd begeleiding vanuit Miro Thuis op de dagbesteding meegegeven. Ook bestaat er de mogelijkheid om een aantal dagdelen activerende begeleiding te geven aan mensen die dit behoeven.
Er wordt gezocht naar een dagbesteding waarin de bewoner tot zijn recht komt. Het is belangrijk dat de bewoner zich gerespecteerd en geaccepteerd voelt.

Heeft de bewoner al een passende dagbesteding kan deze blijven zoals het is.