banner_BG

De website is vernieuwd!
We zijn weer een paar jaar verder, tijd voor een vernieuwde website. Miro Thuis wil zich nóg meer richten op kwaliteit, hierdoor zijn er wat veranderingen;

  • er is een bewonersraad
  • er is een klachtencommissie
  • alle procedures en werkwijzen zijn verbeterd