Op 11 december 2018 heeft het team het HKZ-certificaat voor de norm Zorg en Welzijn behaald!
Miro Thuis is trots op dit resultaat en het team zet zich ten volle in om dit certificaat de komende jaren te behouden.